De Politieke Kaderschool

De Politieke Kaderschool

Raadsleden worstelen met de vraag: hoe profileer ik me? In verkiezingstijd is het gemakkelijk. Er is een programma dat aan de man/vrouw gebracht moet worden, er is nagedacht over een onderscheidend geluid ten opzichte van de concurrenten en er is een campagneteam dat meedenkt over de strategie. Als je eenmaal in de gemeenteraad zit is dat vaak over. De waan van de dag en de raadsagenda bepalen waarover het gaat. Stil staan bij de drijfveren van jouw partij, het leggen van de link tussen je verkiezingsprogramma en de actualiteit en ervoor zorgen dat je gehoord wordt, blijkt een stuk lastiger. Er kan zo maar een jaar of twee voorbijgaan voor je je realiseert dat een eigen agenda, een eigen profiel ontbreekt. Trudy Veninga, oprichter van De Politieke School, komt dit vaak tegen in haar werk. Ze geeft trainingen aan gemeenteraadsleden en begeleidt intervisiegroepen. Daar hoort ze regelmatig de frustratie van het niet goed uit de verf kunnen laten komen van je politieke idealen. Het maakt niet uit of je partij vertegenwoordigd is in het college of niet, elke fractie wil zich laten zien en dat lukt vaak niet. Trudy en ik hebben nagedacht hoe je dit probleem kunt oplossen.

We concludeerden dat er twee momenten in het politieke jaar uitermate geschikt zijn om je als fractie(voorzitter) te profileren: bij de bespreking van de kadernota en bij de begrotingsbehandeling. Dat zijn de momenten bij uitstek waarop je kunt kijken of jouw idealen en plannen worden gerealiseerd. Dan kun je accenten leggen die passen bij de uitgangspunten van je partij en aandacht vragen voor de zaken die voor jou het belangrijkst zijn. Op deze momenten komt het aan op focus. Op keuzes maken. En dat blijkt niet eenvoudig. Politici vinden het vaak lastig zich te beperken tot de grote lijnen, tot de onderwerpen die er voor hen, hun fractie, voor de mensen voor wie zij zich willen inspannen, echt toe doen. Dat kan ertoe leiden dat de hele begroting, hoofdstuk voor hoofdstuk, pagina voor pagina, van commentaar wordt voorzien. Dat er vragen worden gesteld over elk onderdeel van de kaderbrief. Wil je wat bereiken, dan kun je je beter richten op één of enkele thema’s. Onderwerpen waarbij jij het verschil wilt en kunt maken. Waarbij je duidelijk kunt laten zien waar jouw partij voor staat. Dat de achterban merkt dat je er niet alleen in verkiezingstijd voor hen bent. Dan is je raadswerk effectief.

Om fractievoorzitters te helpen in dit proces, ontwikkelden Trudy Veninga en ik een training waarin fractievoorzitters en eventueel hun rechterhand, in twee dagen van begrotingsbehandeling naar kadernota gaan en een bijdrage schrijven die staat.

Datum 6 en 7 maart 2020. Kijk hier voor meer informatie.