5 en 6 maart 2021 De Politieke Kaderschool

Na het succes van de eerste editie in 2020 verzorgen we in 2021 opnieuw een Politieke Kaderschool.

Denk niet dat de behandeling van de kadernota pas begint als je de stukken krijgt. Ambtenaren beginnen direct na de begroting met de voorbereiding. De jaarrekening wordt opgemaakt, de balans van de grondexploitatie wordt opgemaakt, de eerste kwartaalrapportage voor 2020 komt in beeld. In april en mei besluit het college over deze stukken. Direct daarna stellen zij de concept kadernota vast die moet leiden tot de begroting voor 2021.

Trudy Veninga en Brigitte Leferink hebben de handen ineengeslagen en een training ontwikkeld om jou te helpen voorbereiden.

Wil je als fractievoorzitter of financieel woordvoerder goed beslagen ten ijs komen, inclusief een doordachte politieke strategie én gerichte en aansprekende communicatie dan is het startmoment voor jouw voorbereiding dus ook in de wintermaanden.

De handvatten daarvoor krijg je tijdens de tweedaagse training van De Politieke Kaderschool.

Hoe dan?

Je gaat twee dagen kopje onder op een fijne locatie op een centrale plek in Nederland. Aan het einde van die twee dagen heb jij je politieke en communicatiestrategie om kaders te stellen klaar. Zo kun je je ontspannen voorbereiden op de jaarstukken, de tussenrapportages en de kadernota die dit voorjaar op je afkomen, mét een leuke groep sparringpartners.

Wie zijn wij?

Trudy Veninga

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze heeft een ontembare passie voor het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties. www.depolitiekeschool.nl

Brigitte Leferink

Brigitte Leferink is communicatieadviseur, gespecialiseerd in maatschappelijke organisaties. Ze geeft communicatie- en schrijftrainingen, workshops en één op één training on the job. Ze is auteur, treedt op als dagvoorzitter en interviewer en zet zich in voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen. Als projectleider preventieakkoorden bij de VNG ondersteunt ze gemeenten bij de totstandkoming van lokale preventieakkoorden.

Uitgebreide informatie over deze training verschijnt later dit jaar.