De Politieke Kaderschool

Communiceren in coronatijd
Normaal gesproken is deze tijd het moment om je als raadslid voor te bereiden op de aankomende kadernota. De jaarstukken zijn door college vastgesteld. De 1ekwartaalrapportage is ook onderweg naar de raad. Het beleid is volop in uitvoering. Het is tijd om je te laten informeren over de stand van zaken van jouw prioriteiten. Daarbij betrek je de samenleving.
Ten gevolge van de coronamaatregelen, ligt een gesprek op de markt, een ledenvergadering, een uitnodiging om bij de fractievergadering te zijn of een face to face spreekuur niet voor de hand. Gelukkig zijn er alternatieven om toch samen met inwoners, organisaties en/of je eigen achterban je mening te vormen.
 
Trudy Veninga en ik schreven een artikel over communicatie in coronatijd.
We zijn natuurlijk ook bereikbaar om je te adviseren over jouw persoonlijke situatie.
Geslaagde eerste editie De Politieke Kaderschool

“Vol met ideeën en praktische tips zijn we thuisgekomen.” De reactie van één van de deelnemers aan de training Van begroting naar kadernota van De Politieke Kaderschool. Fractievoorzitters, al dan niet met hun rechterhand, werkten twee dagen aan de voorbereiding van hun politieke beschouwing bij de behandeling van de kadernota/uitgangspuntenbrief in de gemeenteraadsvergadering van juni/juli. Het politieke proces, de stakeholders, de relatie met de eigen partijpolitieke speerpunten, het communicatietraject en het schrijven en presenteren van de beschouwing zelf kwamen aan bod.

De Politieke Kaderschool is een initiatief van Trudy Veninga (De Politieke School) en mij (Schrijven, spreken en meer). We ontmoetten elkaar bij een bijeenkomst van LoopbaanNaPolitiek waar Trudy een workshop Persoonlijk Leiderschap gaf en ik een praatje hield over regie nemen over je leven, naar aanleiding van de totstandkoming van mijn boek Mevrouw De Wit, of hoe zal ik noemen na de scheiding. Het klikte meteen en we besloten onze ideeën en krachten te bundelen.

De deelnemers aan de training krijgen niet alleen de tweedaagse. Twee coachingsgesprekken met (een van) de trainers zijn ook inbegrepen. Zo kunnen ze, als ze in de dagelijkse politieke praktijk met de tips en het geleerde aan de slag gaan, de voortgang toetsen of andere vragen op het gebied van het politieke proces of communicatie voorleggen.

Trudy en ik werken aan uitbreiding van ons gezamenlijke aanbod. In ieder geval zal in maart 2021 een tweede editie van De Politieke Kaderschool, van begroting naar kadernota op de agenda staan

De Politieke Kaderschool

Raadsleden worstelen met de vraag: hoe profileer ik me? In verkiezingstijd is het gemakkelijk. Er is een programma dat aan de man/vrouw gebracht moet worden, er is nagedacht over een onderscheidend geluid ten opzichte van de concurrenten en er is een campagneteam dat meedenkt over de strategie. Als je eenmaal in de gemeenteraad zit is dat vaak over. De waan van de dag en de raadsagenda bepalen waarover het gaat. Stil staan bij de drijfveren van jouw partij, het leggen van de link tussen je verkiezingsprogramma en de actualiteit en ervoor zorgen dat je gehoord wordt, blijkt een stuk lastiger. Er kan zo maar een jaar of twee voorbijgaan voor je je realiseert dat een eigen agenda, een eigen profiel ontbreekt. Trudy Veninga, oprichter van De Politieke School, komt dit vaak tegen in haar werk. Ze geeft trainingen aan gemeenteraadsleden en begeleidt intervisiegroepen. Daar hoort ze regelmatig de frustratie van het niet goed uit de verf kunnen laten komen van je politieke idealen. Het maakt niet uit of je partij vertegenwoordigd is in het college of niet, elke fractie wil zich laten zien en dat lukt vaak niet. Trudy en ik hebben nagedacht hoe je dit probleem kunt oplossen.

We concludeerden dat er twee momenten in het politieke jaar uitermate geschikt zijn om je als fractie(voorzitter) te profileren: bij de bespreking van de kadernota en bij de begrotingsbehandeling. Dat zijn de momenten bij uitstek waarop je kunt kijken of jouw idealen en plannen worden gerealiseerd. Dan kun je accenten leggen die passen bij de uitgangspunten van je partij en aandacht vragen voor de zaken die voor jou het belangrijkst zijn. Op deze momenten komt het aan op focus. Op keuzes maken. En dat blijkt niet eenvoudig. Politici vinden het vaak lastig zich te beperken tot de grote lijnen, tot de onderwerpen die er voor hen, hun fractie, voor de mensen voor wie zij zich willen inspannen, echt toe doen. Dat kan ertoe leiden dat de hele begroting, hoofdstuk voor hoofdstuk, pagina voor pagina, van commentaar wordt voorzien. Dat er vragen worden gesteld over elk onderdeel van de kaderbrief. Wil je wat bereiken, dan kun je je beter richten op één of enkele thema’s. Onderwerpen waarbij jij het verschil wilt en kunt maken. Waarbij je duidelijk kunt laten zien waar jouw partij voor staat. Dat de achterban merkt dat je er niet alleen in verkiezingstijd voor hen bent. Dan is je raadswerk effectief.

Om fractievoorzitters te helpen in dit proces, ontwikkelden Trudy Veninga en ik een training waarin fractievoorzitters en eventueel hun rechterhand, in twee dagen van begrotingsbehandeling naar kadernota gaan en een bijdrage schrijven die staat.

De volgende editie is op 5 en 6 maart 2021. Stuur een mail naar info@depolitiekeschool.nl voor meer informatie.